ANA9.0.NET cung cấp phần mềm kế toán theo chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp mới theo thông tư 107/2017/TT-BTC

Căn cứ vào quyết định ban hành thông tư mới của Bộ Tài Chính về sự thay đổi trong nghiệp vụ kế toán và sổ sách – báo cáo. Công ty cổ phần công nghệ dịch vụ thương mại ANA sẽ chính thức phát hành Phần mềm kế toán HCSN A- ANA7.0  đáp ứng Thông tư 107/2017/TT-BTC và 324/2016/TT-BTC.

– Thông tư 107/2017/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp thay thế Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC và Thông tư số 185/2010/TT-BTC.

– Thông tư 324/2016/TT-BTC Quy định Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước  thay thế Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC và các Thông tư bổ sung, sửa đổi.

Với việc ban hành Thông tư 107/2017/TT-BTC, Bộ Tài chính đã có nhiều quy định mới về chứng từ kế toán; tài khoản và nguyên tắc hạch toán; sổ sách và báo cáo tài chính. Phần mềm kế toán ANA9.0.NET đã đáp ứng đầy đủ các quy định mới này của Bộ Tài chính. Đồng thời, phần mềm cũng cập nhật đầy đủ Hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước theo Thông tư 324/2016/TT-BTC và mẫu biểu giao dịch với Kho bạc theo Thông tư 77/2017/TT-BTC.

Công ty cổ phần công nghệ dịch vụ thương mại ANA tin tưởng sẽ đem lại sự hài lòng cho cán bộ tài chính – kế toán các đơn vị Hành chính, sự nghiệp khi sử dụng phiên bản mới của phần mềm phù hợp với Thông tư 107/TT-BTC.

Nguồn: http://anavn.com.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *